Integritetspolicy/GDPR

Marie Söderström Dynamic Rehab Sport
Företaget Enskild firma; Marie Söderström Dynamic Rehab Sport följer det regelverk som gäller för den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att du ska vara tryggt förvissad om att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar även hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.
Personuppgiftsansvarig Marie Söderström Dynamic Rehab Sport Roxenbadenvägen 8 59078 Vreta Kloster
Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter:
Företaget Marie Söderström Dynamic Rehab Sport samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att det ska vara möjligt för dig att utföra köp av oss i form av konsultationer, behandlingar och utbildningar. Vi följer gällande lagstiftning för journalföring och bokföring i behandlingen av dina personuppgifter i vårt åtagande mot dig som kund.
I detta syfte behandlar vi följande personuppgifter om dig: personnummer, namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Dina personuppgifter kommer att sparas hos oss så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in. Vi kommer även att spara dina personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Patientdatalagen och Bokföringslagen.
 
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Vi har upprättat särskilda säkerhetsrutiner för att skydda och hantera dina personuppgifter i enligt med gällande lagstiftning. Vi hanterar endast nödvändig data och detta görs enbart av personer som enligt våra säkerhetsrutiner har rätt att behandlar dessa data.
Marie Söderström Dynamic Rehab Sport kommer att fråga dig om du samtycker till att vi delar med oss av din journal eller din hunds journal till andra vårdgivare eller till försäkringsbolag, så kan vi även hjälpa till med det.
Marie Söderström Dynamic Rehab Sport säljer aldrig dina personuppgifter vidare.
Du har alltid rätt att:
– Begära ut ett så kallat registerutdrag.
– Få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.
– Begära radering av personuppgifter, dock under förbehåll att du inte alltid kan få alla uppgifter raderade om det finns lagliga krav för oss att behålla dem. Exempel på när dess dessa förbehåll gäller är när uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning för upprättande av journaler samt gällande lagstiftning för bokföring och skatter.
– Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter.
– Återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen.
– Klaga hos Datainspektionen.
– Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet).
 
Välkommen att kontakta mig på e-post: marie@dynamicrehab.se om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.
 
Information om behandling av personuppgifter uppdaterades senast 2019-01-16