Konditionstest

Att göra en konditionstest med ergometercykeltest kan vara ett bra verktyg för att se hur din egen kondition är just för dagen.

Du kan sedan få hjälp med personligt upplägg för att förbättra ditt konditionsvärde.
Jag utför konditionstest och ger dig råd och tips utifrån ditt testvärde.