Mental tränare

Genom åren har jag fått alltmer ökad insikt att kropp och sinne samverkar och bör vara i balans.
Att kunna använda olika verktyg för att må bättre, känna arbetsglädje, träningsglädje, få goda hållbara träningsresultat, bli bättre på att kommunicera/lyssna m.m.
Ett stort och väldigt spännande område som jag ser som livslång utveckling