Intraljud

Ljudvågsbehandling har blivit allt mer vanligt även inom djursjukvården, har funnits inom human vården sedan mitten av 1900- talet. I Sverige ca 45 år.

Intraljud ligger mellan 20 – ca 15 000 Hz och dessa ljudvågor kan uppfattas av det mänskliga örat. Intraljud kan användas av lekmän till egenvård utan någon risk för biverkningar av just den anledningen. Intra betyder på latin ”Inom” (svängningsantalet ligger inom det mänskliga hörselområdet)

Intraljud anses ha en smärtlindrande, muskelavslappnande, cirkulationsökande och sårläkande effekt.
Intraljud fungerar främst på kroniska muskelspänningar som uppstår vid ex. spondylos, artros, höftledsdysplasi. Det går givetvis inte att ersätta läkemedelsbehandling med intraljud. Har hunden inte fått en fastställd diagnos för sina besvär så ska hundägaren se till att hunden först kommer till veterinär.
Det finns precis som vid massage tillfällen då det är olämpligt att behandla. Exempelvis vid feber, infektioner, inflammationer, blödningar, dålig cirkulation ödem, akuta mjukdelsskador, avvikande smärtbild, allvarliga smärtsymtom, chock, akut epilepsi, cancer eller vid dräktighet.
Behandla inte direkt på ömma, smärtande triggerpunkter/stresspunkter, hudåkommor med skör eller skadad hud, frakturområden.

2 700 kr

Tillvägagångssätt.

Man börjar med att vänja hunden successivt vid apparaten genom att först bara sätta på intraljudsapparaten utan att lägga an på hunden. Det är för att se hur hunden reagerar på ljudet. Ibland kan det vara positivt att börja med inledande massage för att få en avspänd lugn hund från början. Hundar brukar inte bry sig nämnvärt om att få behandling med intraljud även om en del hundar från början reagera på vibrationerna, men de brukar snabbt koppla av och uppleva behandlingen som behaglig.
 
Ställ in apparaten på den på lägsta effekt och prova gärna på dig själv hur det känns. Om hunden upplever behandlingen behaglig och slappnar av så ökas effekten stegvist. Den lägre effekten ska användas över kroppsdelar med mindre muskelbukar, där avståndet till skelettet är kortare. Behandla aldrig direkt på benstruktur utan bara på muskulatur, senor och ligament.

Rådgör med din hundfysioterapeut hur ofta och var du bör behandla din hund om den har en skada!

Behandlingsrekommendation: 15-20 minuter, gärna en tätare behandlingsfrekvens de första 2-4 veckorna, 1-2 ggr dagligen varannan dag, därefter kan man underhållsbehandla 1-2 ggr/vecka. I samråd med rehabiliteringsansvarig för hunden.
Behandla ca 15-20 min på varje ömt ställe. Hundar med kroniska besvär kan man behandla 2-3ggr/dag
Den bästa effekten av behandlingen sker efter minst 5 minuters behandling
Det är viktigt att ”vila” apparaten ca 5 minuter efter 20 minuter eftersom den annars kan bli överhettad.